P O Z I V 

  NA IZBORNU GODIŠNJU SKUPŠTINU HPD-a PAPUK,VIROVITICA

  koja će se održati u subotu,08.03.2014 godine u 18 sati.

Mjesto održavanja DVD Virovitica,Vinkovačka cesta 14.

 

DNEVNI RED

 1.OTVARANJE SKUPŠTINE I IZBOR RADNIH TIJELA.

2. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013.GODINU.

3. RASPRAVA O IZVJEŠĆIMA.

4. RAZRIJEŠNICA DOSADAŠNJEM PREDSJEDNIKU,IZVRŠNOM I NADZORNOM    ODBORU.

5. IZBOR I IMENOVANJE:

a)  predsjednika

b) dopredsjednika

c)  tajnika

d)  blagajnika

e)  izvršnog odbora ( 5 članova)

f)  nadzornog odbora ( 3 člana).

6. DONOŠENJE ODLUKE O OVLAŠTENIM OSOBAMA.

7.PRIJEDLOG I USVAJANJE PROGRAMA ZA 2014.GODINU.

8. POZDRAVNA RIJEČ GOSTIJU.

9. RAZNO

 

Poslije službenog dijela prigodna večera i druženje uz glazbu.

Radi bolje organizacije molim da se javite na mob .

Vladimir 098 1684839

Zlatko    098 1378306

 

Predsjednik:

Vladimir Subota