O B A V I J E S T

Obaviještavamo sve članove društva da će se uplata članarine za 2016 godinu vršiti dana 03.02.2016. i 17.02.2016 godine u prostoriji društva u 18 sati.

Na organizirane izlete HPD-a Papuk mogu ići samo članovi sa uplaćenom članarinom za tekuću godinu.

                                               I.O. HPD-a PAPUK