Temeljem  odredbi članka 17. Statuta HPD-a Papuk, Virovitica sazivam

        REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

u subotu ,19.03.2016. godine u 17 sati

u Domu hrvatske vojske, Matije Gupca 5, Virovitica.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.

2. Usvajanje dnevnog reda.

3. Izvješće o radu u 2015 godini.

4. Financijsko izvješće za 2015 godinu.

5. Izvješće nadzornog odbora.

6. Rasprava o izvješćima.

7. Plan programa za 2016 godinu.

8. Rasprava i usvajanje plana programa za 2016 godinu.

9. Razno.

Rad Skupštine je javan i odluke mogu donositi svi punoljetni članovi Društva koji su platili članarinu za tekuću 2016 godinu.

Kako bi se osigurala večera za sve prijavljene članove molim da se javite najkasnije do 17.03.2016  godine na mob. 098 1684839 (Vladimir)

                                                                                     Predsjednik HPD-a Papuk:

                                                                                          Vladimir Subota