U subotu, 24. veljače 2018. godine, u prostorijama restorana Flora, održana je Izborna skupština HPD Papuk Virovitica.

Skup je otvorio  predsjednik društva Vladimir Subota koji je i pozdravio sve prisutne planinare i planinarke ( njih 84 ukupno ) te dogradonačelnicu Vlastu Honjek Golinec.

Zatim je predložio izbor radnih tijela. Za predsjednika Radnog predsjedništva skupštine predložio je Željka Holera. Zapisničarka je bila Mirjana Vecko, a članice su bile Branka Bedeković i Ana Gostimir.

IMG_3222

Predsjednik Vladimir Subota podnio je Skupštini Izvješće o radu u protekloj godini. Osvrnuo se na mnogobrojne izlete, radove na održavanju i obnovi planinarske kućice na Brusovima, aktivnosti obilježavanja i uređenja staza po Bilogori, a posebno je istaknuo uspješno organiziranu i provedenu Opću planinarsku školu u koju se prijavilo čak 28 planinara i planinarki, tako da sada društvo ima šezdesetak članova sa završenom općom planinarskom školom.

IMG_3217

Izvješće je jednoglasno usvojeno, kao i blagajničko izvješće i izvješće Nadzornog odbora.

U drugom dijelu  rada Skupštine dana je razrješnica dosadašnjem predsjedniku,  iako je sa žaljenjem konstatirano da bi članovi društva voljeli da dosadašnji predsjednik odradi još jedan mandat. On se je na tome zahvalio pozvavši se na svoje godine.

Tomislav Kolec, predsjednik Izborne komisije, iznio je prijedlog Izvršnog odbora da se za novu predsjednicu izabere Ana Tomac. Nakon što je glasanjem potvrđen njen izbor, Ana Tomac dala je prijedlog  da se za dopredsjednika  izabere Vladimir Subota,  za tajnika Mario Ripli, za blagajnicu Antonija Počić i za članove Izvršnog odbora Tomislav Kovač, Milan Gosler, Matija Gosler, Vlatka Tomac i Branka Bedeković. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

IMG_3251

Nova predsjednica zahvalila se na izboru i istaknula da računa na daljnju veliku potporu i mentorstvo potpredsjednika tj. dosadašnjeg predsjednika. Iznijela je Godišnji plan i program rada s najvećim naglaskom na plan izleta. Predložila je osnivanje sekcija i njihove voditelje : Foto sekcija – Mario Ripli, Izletnička sekcija – Ana Tomac, Markacistička sekcija – Željko Hmelik, Gospodarska sekcija – Vladimir Subota i Ekološka sekcija – Josip Horvat.

Donesena je odluka da se Izvršnom odboru da ovlast da u ime Skupštine odlučuje o regionalnom ustroju društva.

Vladimir Subota i Milan Gosler imenovani su članovi ispred HPD Papuk u Savez sportske rekreacije  „Sport za sve“ Virovitičko  –  podravske županije.

Zatim se Skupštini obratila dogradonačelnica Vlasta Honjek Golinac. Pohvalila je rad dosadašnjeg predsjednika. Istaknula je njegovo veliko zalaganje da se dobije šumarska kuća na Metikama i obećala da će osobno pomoći da HPD Papuk dobije od Šumarije kuću na dugotrajno raspolaganje.

IMG_3252

Nakon što je Gabrijela Halužan Gorinšek zahvalila Vladimiru Suboti na svemu što je učinio za planinare Virovitice, započeo je zabavan program uz pune stolove, ali i puni plesni podij.IMG_3262IMG_3284