Ma kako sam samo mogao zaboraviti podijeliti sa vama ovu emisiju PLAVA UŽIVO sa Plave Televizije koja je bila 6.2.2018. godine u kojoj su naši članovi, tadašnji dopredsjednik Zlatko Pleško i predsjednik Vladimir Subota govorili o našem društvu, ali kažu nikada nije kasno!  Pogledajte ove 44:54 minute posvećene našem društvu!

KLIKOM NA PLAVA UŽIVO 06.02.2018.ggg