Informacije i upisi:
e-mail: hpdpapuk.vtc@gmail.com
voditelj škole: Mario Ripli, 098 637 105

Molimo, osigurajte svoje mjesto na vrijeme!

Pozivamo sve planinare i one koji to žele postati da nam se pridruže!

Opća planinarska škola predstavlja osnovu za školovanje kadrova u organiziranom hrvatskom planinarstvu jer omogućuje stjecanje općih znanja i vještina iz područja  planinarstva. 

Njezin jedinstven program omogućava postupno i kvalitetno pripremanje članova za nastavak školovanja te pruža osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama te djelovanje unutar planinarske udruge, u skladu sa željama pojedinca i sredine u kojoj djeluje.

Polaznici opće planinarske škole mogu biti isključivo članovi osnovnih planinarskih udruga (društava), članica HPS-a s plaćenom članarinom za tekuću godinu i s navršenih 15 godina    (do punoljetnosti potrebna je suglasnost roditelja ili staratelja).

Opća planinarska škola sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela (predavanja i izleti/vježbe) te je usklađena sa “Pravilnikom o općoj planinarskoj školi u HPS-u”.

Školarina iznosi 150,00 kuna (materijalni troškovi teorijskog i praktičkog izvođenja nastave)

Troškovi izleta (prijevoz, noćenje…) NISU uključeni u školarinu.

Školarina će se moći platiti:

– u prostoriji Društva – srijeda 12.2.2020. od 19 sati

– prvog dana predavanja, 29.2.2020.

Pohađanje predavanja, vježbi i izleta koji su u planu je obavezno (uobičajeno se kao kriterij uspješnosti polaznika uzima sudjelovanje na najmanje 70 % predavanja i 70 % izleta planinarske škole).

Škola završava pismenom provjerom znanja, a za uspješno polaganje ispita dovoljno je pratiti predavanja (standardizirana na nivou HPS-a) i sudjelovati u vježbama, ali se svakako preporuča nabavka Planinarskog udžbenika (po cijeni od 100,00 kn- molimo prilikom  prijave naglasiti želite li udžbenik kako bi ga  na vrijeme mogli naručiti)

Praktični dio nastave održavat će se vikendima na terenu – izletima/vježbama organiziranima za školu u suradnji s ostalim članovima društva.

Školu vode licencirani i iskusni vodiči, planinari, član HGSS te liječnik za predmet „Prva pomoć“.

Osnovna oprema za planinarsku školu su gojzerice i ruksak (preporuka štapovi).

PLAN I PROGRAM PREDAVANJA I IZLETA

  Predmet Datum
Povijest planinarstva Planinarska organizacija 29.2. subota od 9:00
Poznavanje planina Zaštita prirode 1.3. nedjelja od 9:00
Pripreme za odlazak u planinu Boravak u planinama 7.3. subota od 9:00
Kretanje u planinama Opasnosti u planinama 14.3. subota od 9:00
Meteorologija Osnove speleologije 15.3. nedjelja od 9:00
Osnove spašavanja i HGSS Orijentacija 21.3. i 22.3. 21.3. i 22.3. subota i nedjelja od 10:00 planinarska kućica „Brusovi“
Oprema Korištenje tehničke opreme 28.3. subota od 9:00
Prva pomoć 3.4. nedjelja od 9:00
1. 8.3. Požeška gora Vladimir Subota
2. 29.3. Papuk, Velika – pl. dom Lapjak Tomislav Kovač
3. 5. 4. Orahovica – Krndija Goran Mičić
4. 18.4. Belišće Vladimir Subota
5        19.4. Bilogora,
pl dom Kamenitovac
Zlatko Pleško
6. 16. i 17.5. ZAVRŠNI ISPIT
Petrov vrh, Daruvar
Vladimir Subota,
Zlatko Pleško

Sadržaj:

1. Povijest planinarstva: početak i razvitak planinarstva, alpinizma, planinskog skijanja i ostalih planinarskih specijalnosti, planinarska organizacija od osnutka do danas, kod nas i u svijetu;
2. Planinarska organizacija: svrha i ciljevi, struktura (planinarsko društvo, županijski i gradski savezi), HPS, UIAA, članstvo (prava i dužnosti), planinarska etika;
3. Poznavanje planina: postanak, reljef, osnovni zemljopisni pojmovi, svjetska gorja (po kontinentima), hrvatske planine;
4. Zaštita prirode: uloga i zadaće planinara u zaštiti planinske prirode, zaštićena planinska područja u Hrvatskoj, Zakon o zaštiti prirode;
5. Meteorologija: faktori vremena (temperatura, vlaga, tlak zraka, oblaci), atmosferske pojave, vremenske prognoze, klima, vremenska obilježja u visokogorju i aklimatizacija;
6. Oprema: osobna i zajednička oprema, tehnička oprema, izbor opreme prema vrsti i težini uspona, održavanje i čuvanje;
7. Pripreme za odlazak u planinu: psihička i fizička priprema, izbor cilja, planinarska literatura, izbor hrane i opreme za turu, uključivanje u već organizirane akcije, planiranje i organiziranje izleta ili ture, planinarska fotografija;
8. Boravak u planinama: specifičnosti dužeg boravka u planinama, planinarski domovi i kuće (kućni red, ponašanje u slučaju nedostatka prostora, minimum vode, mogućnosti prehrane), skloništa, logorovanje i prinudno bivakiranje, higijena u planinama;
9. Kretanje u planinama: osnovna pravila za kretanje, uspon i silaz, tehnika, brzina, ritam, odmor i odmorišta, karakteristike terena, obilježeni i osigurani planinarski putovi (markacije i markiranje), planinarske obilaznice, vođenje planinara, odnos vodiča i skupine;
10. Opasnosti u planinama: objektivne i subjektivne opasnosti, otklanjanje i izbjegavanje opasnosti, signalizacija u slučaju opasnosti ili nesreće;
11. Prva pomoć: smisao prve pomoći, nadziranje glavnih životnih funkcija, sprječavanje četiri glavne opasnosti (šok, krvarenje, gušenje, infekcija), ozljede i način pružanja prve pomoći;
12. Osnove spašavanja i HGSS: obavješćivanje o nesreći, organiziranje spašavanja, transport unesrećenoga, Hrvatska gorska služba spašavanja, spašavanje u inozemstvu;
13. Korištenje tehničke opreme: upoznavanje s opremom (klin, uže, sponka, cepin, dereze), izrada čvorova (vodički, bulin i dr.), navezivanje na uže, kretanje u navezu, korištenje principa »tri čvrste točke« pri kretanju po strmom terenu;
14. Orijentacija: strane svijeta, približna orijentacija prema terenu, kretanje uz kartu i kompas, topografski znakovi, mjerilo, određivanje visine i profila terena, korištenje GPS uređaja;
15. Osnove speleologije: pojam speleologije, povijesni pregled, oblici u kršu (površinski i podzemni), osnovna speleološka oprema, istraživanje speleoloških objekata, zaštita špilja i turizam.

Svim polaznicima želimo uspjeh u savladavanju planinarskih vještina!

HPD „Papuk“