Na dijelu planinarske staze “Virovitički vidici” između 8. i 9. km (crvena točka na karti) nalazi se gnijezdo stršljena, po dojavi naših planinara pa izbjegavajte tu dionicu dok se gnijezdo ne ukloni!