Povlačimo se lagano s morskih plaža i nastavljamo Slavonskim planinarskim putem. Bila je veljača kad smo se pozdravili sa Dilj gorom kod sv. Martina i 12. kontrolne točke SPP-a. Krećemo od crkve Sv. Mihovila na prijevoju iznad sela Grižići poljskim putem preko vrška s lijepim vidikom do asfaltirane ceste kroz sela Grgurevići i Čelikovići. Sklanjamo se s ceste ugaženim putem kroz šikare i prelazimo vrh Jagodnjaču (377 m), obronak vrha Grbavke (392 m)  i kroz šumu preko Vidovog brda spuštamo se do Planinarske kuće Pljuskara (278 m).

Prije samog dolaska do kuće Pljuskara prolazimo kanjon potoka Petnje koji je dubok 50 metara, a u njemu su uzvodno uz potok dva mala slapa koji su prije tektonskih pomaka tla bili puno jači – tako kažu domaćini. Kod kuće odmaramo uz hranu i piće iz ruksaka nakon čega je uslijedilo fotografiranje i potraga za pečatom. Tamo smo zatekli raspjevane i dobro raspoložene domaćine PD-a Dilj gore.

Od sela Čelikovića pa sve do Pljuskare pratila nas je Flekica koja je izgubila gazdu lovca.  Nahranili smo je i dali joj vode te je ostavili na sigurnom s domaćim planinarima. Nakon maltretiranja novaka planinara i ostale ekipe (čitaj zajedničkog fotografiranja) krećemo put Planinarskog doma Đure Pilara.

Na pola puta su vodiči odlučili maknuti se s dijela kojim je prolazila ozbiljna biciklistička utrka GIANT SBBL lige oko jezera Petnje. Pokušali smo se prečicom vratiti na trasu SPP-a aliiiiiii… Pogađate? Da, mlada šuma nam to nije dopustila pa smo se vratili na šumski put te uz oprez i stalne povike PAZI BICIKL! uspješno se šumom spustili do Slavonskog Broda odnosno Planinarskog doma Đuro Pilar. Tu nas je s kavicom dočekao domaćin Josip iako su se planinari više od kave veselili Siniši i njegovom autobusu.

Uskoro nastavljamo dalje Dilj gorom prema Čardaku pa pozivamo sve članove da nam se pridruže i na ovom putovanju slavonskim gorjem.