Nastavili smo sa obilaskom SPP-a, 19. 9. 2021., i uputili se do 15. kontrolne točke, vrha Čardak, koji je na glavnom hrptu Dilj gore označen visokom zidanom trigonometrijskom piramidom.
„Iako to nije najviši vrh Dilj gore, popularniji je od najviših Degmana i Cinkovca (oba vrha 461 m). S Čardaka na svaku od četiri strane svijeta odlazi markacija – sjeverno prema Boroviku, južno prema Ljeskovim vodama, zapadno prema Sovskom jezeru, a istočno prema Lipovici u istočnom Dilju. Vršni dio je livadica okružena šumom, s koje nema vidika, no vidik nadomješta 3 metra visoka drvena razgledna piramida na susjednom proplanku (100 m južnije).“ HPS.