HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO “PAPUK” VAS POZIVA

ISKAŽITE SVOJ INTERES ZA ŠKOLOVANJEM U PLANINARSKOJ UDRUZI

OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA u 2023?

OŽUJAK – LIPANJ

Pozivamo sve članove društva pa i one koji će to tek postati kao i članove drugih planinarskih društava da nam se jave putem e-mail: hpdpapuk.vtc@gmail.com, osobno, putem društvenih mreža ili na 098 637 105, ukoliko su zainteresirani za pohađanje Opće planinarske škole koja bi se održavala u Proljeće 2023. godine u slučaju da je broj zainteresiranih članova najmanje 15.

Opća planinarska škola predstavlja osnovu za školovanje kadrova u organiziranom hrvatskom planinarstvu jer omogućuje stjecanje općih znanja i vještina iz područja  planinarstva. 

Njezin jedinstven program omogućava postupno i kvalitetno pripremanje članova za nastavak školovanja te pruža osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama te djelovanje unutar planinarske udruge, u skladu sa željama pojedinca i sredine u kojoj djeluje.

Polaznici opće planinarske škole mogu biti isključivo članovi osnovnih planinarskih udruga (društava), članica HPS-a s plaćenom članarinom za tekuću godinu i s navršenih 15 godina (do punoljetnosti potrebna je suglasnost roditelja ili staratelja).

Opća planinarska škola sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela (predavanja i izleti/vježbe) te je usklađena sa “Programom opće planinarske škole”.

Pohađanje predavanja, vježbi i izleta koji su u planu je obavezno (Uvjeti uspješnog završetka škole su sudjelovanje na najmanje 70% predavanja i sudjelovanje na najmanje 70% izleta škole).

Provođenje ispita

Ispit je koncipiran tako da potakne polaznike na ponavljanje i utvrđivanje osnovnih znanja i vještina. Provjera se provodi pismenim ispitom prema standardiziranom testu HPS-a te usmenim ispitom.

Praktični dio nastave održavat će se vikendima na terenu – izletima/vježbama organiziranima za školu u suradnji s ostalim članovima društva.

Školu provodi ovlašteno nastavno osoblje, licencirani i iskusni vodiči, planinari, član HGSS te liječnik za predmet „Prva pomoć“.

SADRŽAJ:

Planinarstvo, Povijest planinarstva, Planine, Oprema, Korištenje tehničke opreme, Pripreme za odlazak u planinu, Kretanje u planinama, Orijentacija, Boravak u planinama, Osnove speleologije, Zaštita prirode, Meteorologija, Opasnosti u planinama, Spašavanje u planini i HGSS, Prva pomoć.

HPD „Papuk“