Planinarski izlet PAPUK
PETROV VRH – STUPČANICA
23. 4. 2023. godine (nedjelja)


POLAZAK: nedjelja, 23. 4. 2023., u 07:30 sati sa parkirališta ispred zgrade Županije u Virovitici
PRIJEVOZ: vlastiti – osobni
PRIJAVE i INFO vodiču Goranu Mičiću – 098 271 271
PLAN IZLETA SA OPISOM STAZE:
– okupljanje ispred planinarskog doma Petrov vrh kod Daruvara
09:00 sati – polazak na stazu od PD Petrov vrh – gradina Dobra kuća (287 m) – Stupčanica (turska kula 406 m) – PD Petrov vrh
ZAHTJEVNOST STAZE: nezahtjevan lagani planinarski put
OPREMA: standardna planinarska prilagođena vremenskim uvjetima
HRANA I PIĆE NA STAZI: iz ruksaka

Srednjovjekovni grad Stupčanica nalazi se južno od Velikih Bastaja, a bio je u vlasništvu Tiboldovića – Svetačkih. Vlasnici su se mijenjali sve do turske invazije, kada zauzimaju 1541. godine. Bilo je to zloglasno tursko uporište, a 1688. godine Turci napuštaju Stupčanicu i bježe u Gradišku i od tada Stupčanica je prazna. Od utvrde ostala je glavna kula sada visoka 15 metara (nekada 18 m) i koja se stalno pomalo urušava. Kula je četvrtasta sa stranama od 7 metara. U glavnu kulu se ulazilo kroz prvi kat koji je zasvođen poluobličastim svodom ispod kojeg su prostorije bez otvora. U gornje prostorije koje su imale drvenu tavanicu vode kamene stepenice koje su urušene. Kula je zidana od lomljenog kamena i vapnenog maltera, dok uglovi imaju pojačanje od tesanog kamena. Gornji dijelovi kule zidani su opekom. S južne strane nalaze se romanički zasvođeni otvori uokvireni klesanim kamenom. Grad je bio opasan debelim zidom ispod kojega se preko pokretnog mosta ulazilo u grad. Pored glavne kule vidljivi su zidovi i temelji pomoćnih zgrada.

Dobra Kuća je u Srednjem vijeku spadala među najvažnije utvrde ovog kraja. Spominje se od 1335. godine, a utvrda je imala obrambenu kulu, zgrade za stanovanje, cisternu, a cijeli je grad bio opasan zidom. Brojni su mu bili gospodari, a Turci su ti koji su utvrdu na kraju razorili ali ostaci ovog grada još su i danas vidljivi. Prema turskim opisima bio je to lijepi grad sagrađen od tvrdog materijala. Još danas su vidljivi ostaci branič-kule, obrambenog zida i dio glavne kule koja je u osnovi kružna i počiva na stijeni. U dvorištu grada bila je cisterna čiji se ostaci još vide. U grad se ulazilo sa sjeverne strane preko pokretnog mosta koji je bio iznad prokopa. Grad je, prema jugu, proširen novim i nižim obrambenim zidom, ali nije utvrđeno kada. Dobra Kuća je zidana od neobrađenog i lomljenog kamena, a kao vezivno sredstvo upotrebljavalo se vapno i pijesak.

izvor: http://www.visitdaruvar.hr/stupcanica-i-dobra-kuca.aspx

Prijavom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPS-a. Također potvrđuje da pristupa izletu na vlastitu odgovornost svjestan/svjesna opasnosti od mogućih nezgoda i ozljeđivanja te da u takvom slučaju neće ni na koji način teretiti Društvo i vodiča. Sudionik je dužan tijekom izleta slušati upute vodiča. U slučaju loših vremenskih prilika ili drugih nepredviđenih okolnosti, vodič ima pravo promijeniti rutu ili otkazati izlet.